ProjektyWhite Label

Dla naszych Klientów wykonujemy często projekty jako white label team, czyli nie podpisując ich naszą marką, tylko marką Klienta.

Takich projektów nie możemy niestety umieścić w naszym portfolio wraz ze screenami, nazwami i linkami – postanowiliśmy więc za zgodą naszych Klientów opisać wybrane projekty, żeby zobrazować z jakimi wdrożeniami radziliśmy sobie. Poniżej znajdziesz listę projektów wraz z opisami.

Projekt #1

Portal do rekrutacji studentów dla jednej z uczelni, wykonany z użyciem Laravela. Wdrożenie obejmowało integrację z wewnętrznymi systemami uczelni i stworzenie CMS umożliwiającego tworzenie treści metodą drag & drop.

Projekt #2

Sklep oparty na dedykowanym sklepie Shoper – wdrożenie wymagało modyfikacji domyślnego procesu zamówienia zgodnie z logiką biznesową Klienta oraz stworzenie niestandardowej templatki w oparciu o dostarczony, designerski projekt.

Projekt #3

Wykonanie sklepu opartego o PrestaShop wraz z przygotowaniem customowej integracji z systemem magazynowym Klienta poprzez pliki CSV oraz wdrożenie autorskiej szaty graficznej.

Projekt #4

Wewnętrzny system do przeprowadzania i ewaluacji szkoleń dla pracowników korporacji, pozwalający na generowanie raportów dla poszczególnych pracowników. Platforma umożliwiała zarządzanie rodzajem zadań sprawdzających – quizy wideo, mini-gry, testy A/B oraz testy wielokrotnego wyboru. Wykorzystaliśmy frameworki Symfony oraz React.

Projekt #5

System do zarządzania i raportowania efektywności pracowników, wraz z alokacją zasobów i fakturowaniem Klientów. Technologie jakich użyliśmy to Laravel i Vue.js, w kwestii  fakturowania stworzyliśmy customową integrację z wewnętrznym systemem księgowo-finansowym.

Projekt #6

Przygotowaliśmy serwis webowy dla startupu z branży logistycznej. Technologie jakich użyliśmy w tym projekcie to Laravel i Angular, wykonaliśmy też integracje z SMSApi, Infakt, PayU.

Projekt #7

Wdrożyliśmy na platformie WordPress portal firmy produkcyjnej będący stroną firmową i katalogiem produktów oraz bazą przedstawicieli. Serwis jest zintegrowany z wewnętrznym systemem Klienta będącym bazą produktową.

Projekt #8

Zbudowaliśmy dla naszego Klienta system do przeprowadzania szkoleń i webinarów wraz z programem afiliacyjnym oraz automatycznym rozliczaniem wynagrodzenia Nauczycieli. Serwis przygotowaliśmy na WordPressie, zgodnie z wytycznymi Klienta oraz wykonaliśmy hybrydową aplikację mobilną.

Projekt #9

Realizowaliśmy aplikację kioskową umożliwiającą Klientom dużych sklepów przeglądać bazę produktową oraz odnajdywać pasujące produkty po zeskanowaniu kodu kreskowego. Użyliśmy głównie Angulara, napisaliśmy też własne sterowniki do skanera kodów kreskowych oraz wdrożyliśmy panel do scentralizowanego zarządzania wieloma kioskami.

Projekt #10

Serwis do przeprowadzania i monitorowania postępów Kursantów wraz z platformą, która umożliwia kontakt z nauczycielami. W tym projekcie wykorzystaliśmy Laravel i Vue.js

Projekt #11

Przygotowaliśmy przeglądarkowe gry dla dzieci do kampanii marketingowej Klienta typu memory, snake oraz Tetris. Użyliśmy biblioteki Phaser.js.